АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

АНАЛІЗ

АНАЛІЗ

Ліквідацією механізму «дотаційних сертифікатів» буде знятий один з основних бар’єрів запровадження повномасштабного ринку електричної енергії. Чи стане це гарантією, що нова модель ринку буде імплементована вчасно, та в обсягах, як це передбачено законом? Не обов’язково, є ще інші невизначеності, але обов’язкова умова для цього буде виконана.

Читати далі...


Розвиток економіки неможливий на основі неправдивих цінностей. У цивілізованих країнах громадянин країни - головна цінність. У нас рішення приймають в інтересах окремих держоргану, галузі, регіону або держави, але не в інтересах громадянина. Поки не змінимо свідомість, користі не буде.
 

Читати далі...


OPEN ENERGY WEEK

23-27 жовтня 2017 року в Києві відбувся Міжнародний енергетичний форум «Тиждень Відкритої Енергетики», найбільша дискусійна платформа енергетиків, влади та бізнесу.

DSC_5236.jpg
Огляд енергетичної галузі

Огляд
енергетичної галузі


Механізм дотаційних сертифікатів в електроенергетиці – основні положення. Нормативні документи щодо усунення механізму перехресного субсидіювання на ринку електроенергії. Динаміка обсягів та часток Дотаційних сертифікатів в ОРЦ за 2014-2018 роки. Порівняння обсягів Дотаційних сертифікатів в ОРЦ у 2017-18 роках. Аналіз впливу обсягу Дотаційних сертифікатів на ОРЦ.


ДОСВІД

ДОСВІД

25 січня 2018 у Києві відбулася конференція «Підготовка підприємств енергетичної галузі для роботи в ринкових умовах згідно з Законом України «Про ринок електричної енергії України».

 

ПОДРОБИЦІ

 

Підготовка підприємств енергетичної галузі
до роботи в ринкових умовах

 

 

Організація інформаційних потоків
як запорука успішності енергоринку.
Європейський досвід

Як вам відомо, у червні 2017 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про ринок електричної енергії», що започаткувало процес реформування електроенергетичної галузі.

23 листопада 2017 р. Всеукраїнська енергетична асамблея (ВЕА) провела семінар з питань організації інформаційних потоків у новій моделі ринку та можливості використання європейського досвіду в частині уніфікації та стандартизації бізнес-процесів на оптовому та роздрібному ринках електричної енергії.

 

Подробиці

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИДАННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИДАННЯ

Нормативне та технічне забезпечення енергетичної галузі

Загальногалузеві

Загальногалузеві

СОУ ВЕА.100.1/01:2015

Теплова енергетика

Теплова енергетика

СОУ ВЕА.200.1/01:2016

Електричні мережі та системи

Електричні мережі та системи

СОУ ВЕА.500.1.1/01:2017

Відновлювальна енергетика

Відновлювальна енергетика

СОУ ВЕА.600.1.1/01.2017

ПРОПОНУЄМО

ПРОПОНУЄМО

ЕНЕРГЕТИКА

Історія, Сучасність і Майбутнє

Видання являє собою розлогий, всеохоплюючий виклад одержання і використання енергії людиною від давнини до наших днів.

Книга 1

У першій книзі «Від вогню і води до електрики» подано уявлення про еволюцію Землі, історію освоєння людиною енергії річок, вітру зі стародавніх часів до епохи електроенергетики, висвітлено початок використання сонячної енергії і її потенціал, а також відкриття і використання основних видів викопних енергетичних ресурсів (вугілля, нафти, газу, урану).

Книга 2

У другій книзі видання «Пізнання й досвід – шлях до сучасної енергетики» наводиться історія розвитку вчення про теплоту і використання теплової енергії, досліджень і відкриття основних законів електрики, створення перших електростанцій і систем передачі електроенергії, досліджень і використання атомної енергії, створення перших атомних електростанцій.

Воістину захоплює відважність людського розуму, що перетворює світ. Завдяки досягненням багатьох поколінь учених, винахідників, інженерів були забезпечені необхідні умови для настання нової ери – ери сучасної електроенергетики.

Книга 3

У третій книзі «Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики» наводяться історія, сучасний стан і перспективи розвитку теплоенергетики і гідроенергетики, основи теорії теплових електростанцій, їх основні типи, типи котлів, парових і газових турбін, етапи розвитку гідроенергетики, основні типи, умови експлуатації й режими роботи ГЕС і ГАЕС, склад їх технологічного обладнання.

Досягнення у розвитку вчення про теплоту і електрику, використання теплової та гідроенергії, становлення електротехніки, створення турбін, генераторів дозволили наприкінці ХІХ століття побудувати перші промислові електростанції, здійснити передачу електроенергії на значні відстані.

Книга 4

У четвертій книзі «Розвиток атомної енергетики та об’єднаних енергосистем» наводяться історія, відомості про сучасний стан й перспективи розвитку атомної енергетики, основи теорії атомних електростанцій, типи ядерних реакторів, ядерних енергетичних установок, паливні цикли атомних електростанцій, перспективні технології, спрямовані на підвищення ефективності й безпеки АЕС.

У книзі наведено історію, відомості про стан та перспективи розвитку об’єднаних енергосистем, які, забезпечуючи передачу й розподіл електроенергії, дозволяють суттєво підвищити економічність і надійність енергопостачання. Однією із тенденцій розвитку світової енергетики є злиття об’єднаних енергосистем у великі транснаціональні енергоутворення…

Книга 5

П’ята книга, що завершує науково-пізнавальне видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє», присвячена відновлювальній нетрадиційній енергетиці, впливу енергетики на навколишнє середовище, енергозбереженню, тенденціям розвитку світової енергетики.

Сучасна енергетика, яка є найважливішим фактором розвитку суспільства, одночасно виступає одним із основних забруднювачів навколишнього середовища. Це в першу чергу теплова енергетика, що справляє глобальний негативний вплив на екологію, на зміну клімату. Швидке зростання потреби в електричній енергії й кризовий стан навколишнього середовища обумовлюють необхідність широкого використання відновлювальних традиційних (гідроенергетика) й нетрадиційних джерел енергії.

Ваша думка на Форумі

© 2017-2018 ЕнергоВсесвіт
Всі права захищені

Пошук

ВХІД