Головні новини

Щодо недієздатності НКРЕКП

Звернення Громадської ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, до Президента України

Громадська рада при НКРЕКП, постійно діючий консультативно-дорадчий орган, до складу якої входять представники 27 громадських організацій, профспілок та профільних асоціацій у сферах енергетики та комунальних послуг, вкрай стурбована тим, що упродовж двох місяців заблокована через відсутність кворуму для прийняття рішень діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до Закону, НКРЕКП регулює електроенергетику, нафтогазовий комплекс та сферу комунальних послуг, тобто галузі, нормальне функціонування яких є запорукою енергетичної, економічної та соціальної безпеки держави. Щомісяця Комісія приймає у середньому 200 рішень (у формі постанов та розпоряджень), які регулюють ключові економічні та фінансові питання функціонування енергетичних і комунальних підприємств.

Призупинення роботи НКРЕКП має місце вже вдруге за останні півроку. Вперше це сталося у листопаді-грудні 2017 року внаслідок звільнення відповідно до Закону України «Про НКРЕКП» (далі - Закон) 4-х членів чинної Комісії та несвоєчасного призначення відповідно до Закону Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП (далі - Конкурсна комісія). Внаслідок цього, Комісія втратила кворум і прийняття нею будь-яких рішень було унеможливлено. Розблокування її роботи потребувало прийняття у грудні 2017 року Верховною Радою спеціального закону, відповідно до якого Президенту України були надані повноваження з тимчасового (без конкурсу) призначення членів Комісії.

Членів Конкурсної комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП було призначено: 05 жовтня (Верховною Радою України) 11 жовтня (Кабінетом міністрів України), та 17 листопада 2017 року (Президентом України). 24 листопада 2017 року Конкурсна комісія провела своє перше засідання, а 10 січня 2018 року було оголошено конкурс на зайняття п’яти посад членів НКРЕКП. 23 березня 2018 року Конкурсна комісія визначила рейтинг всіх кандидатів, у т.ч. 10 переможців конкурсу.

Після отримання 10 травня 2018 року від Адміністрації Президента України результатів передбаченої Законом спеціальної перевірки учасників конкурсу, 14 травня Конкурсною комісією було зроблено подання Президенту України 10 кандидатів, які отримали найвищий рейтинг, для призначення п’яти членів НКРЕКП.

У період проведення конкурсу, 23 березня 2018 року, повноваження тимчасово призначених двох членів НКРЕКП відповідно до закону було припинено і Комісія вдруге втратила дієздатність через відсутність кворуму.

Недієздатність НКРЕКП вкрай негативно впливає на функціонування енергетичного комплексу і комунального господарства та енергобезпеку країни в цілому, зокрема:

- досі не затверджені інвестиційні програми електророзподільних та газорозподільних компаній на 2018 рік, що заблокувало реконструкцію та нове будівництво електричних та газових мереж,

- не переглядаються тарифи, зокрема, газорозподільних компаній, деякі з яких вимушені перевести персонал на триденний робочий тиждень,

- Комісією не вживаються заходи впливу за результатами проведених перевірок ліцензіатів,

- більше 10-ти нових виробників електроенергії з відновлювальних джерел електроенергії не можуть отримати ліцензії, біля 15-ти - отримати «зелений тариф», що унеможливлює відпуск ними електроенергії в оптовий ринок електроенергії (ОРЕ) та негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні,

- практично зупинилась робота з розробки вторинного законодавства нового ринку електричної енергії, що унеможливлює його впровадження у визначений Законом України «Про ринок електричної енергії» термін (1 липня 2019 року),

- неприйняття до кінця травня Комісією рішення щодо суми дотаційних сертифікатів призведе до створення штучної заборгованості в ОРЕ у сумі біля З млрд.грн з усіма випливаючими з цього фінансовими та фіскальними наслідками.

Ситуація, що склалася, є вкрай небезпечною та потребує Вашого особистого термінового втручання. Просимо Вас, шановний Петре Олексійовичу, терміново призначити відповідно до Закону п’ять членів НКРЕКП.

Джерело

Відеоархів

© 2017-2020 ЕнергоВсесвіт
Всі права захищені

Пошук

ВХІД