Головні новини

Всеукраїнська Енергетична Асамблея

Відкритий лист Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї до Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана

Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б

Шановний Володимире Борисовичу!

 Всеукраїнська Енергетична Асамблея, засвідчує Вам свою повагу та звертається до Вас з наступного приводу.

 1 лютого 2011 р. Україна стала членом Енергетичного Співтовариства та взяла на себе ряд зобов’язань в сфері енергетики та екології. У 2017 р. на виконання Україною європейських вимог, розпорядженням КМУ № 796-р схвалено Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок (далі – НПСВ). Основна мета НПСВ поступове щорічне скорочення Україною викидів забруднюючих речовин за рахунок установки на ТЕС і ТЕЦ сірко- і азотоочисток, пилових фільтрів. Установка такого газоочисного обладнання вимагає інвестицій у сумі близько 6,5 млрд євро.

З моменту прийняття НПСВ, при Міненерговугілля створена тимчасова робоча група, яка в тому числі за цей час мала розробити механізм державної фінансової підтримки реалізації екологічних заходів. Проте, станом на сьогодні зазначені механізми не визначені.

Відсутність механізмів фінансування заходів НПСВ, враховуючи необхідність реалізації перших екологічних заходів вже в 2020-2021 роках, обумовило звернення енергогенеруючих компаній та Громадської спілки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» до Тимчасової робочою групи Міненерговугілля з розроблення механізму впровадження НПСВ із ініціативою щодо корегування та адаптації НПСВ під поточні економічні умови.

За результатами опрацювання Тимчасовою робочою групою питання необхідності актуалізації НПСВ, був розроблений проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у додатки 1-4 до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок”, який передбачає внесення змін щодо термінів реалізації екологічних заходів. Зазначимо, що такі зміни не впливають на встановлені зобов’язання України щодо скорочення викидів з огляду на наступне.

Обсяги викидів першого року реалізації Національного плану (2018 рік) були визначені на рівні 2012 року (найбільші за період 2008-2012 рр. згідно офіційної статистики). Валові викиди останнього року дії НПСВ визначалися як добуток річної кількості димових газів на граничну концентрацію забруднюючої речовини, мг/м3, взяту з Додатку V Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, як рівень, що повинен бути досягнений по всім спалювальним установкам окремо.

Такі вихідні дані з урахуванням необхідності дотримання лінійного тренду зниження по роках, що в повній мірі відповідає Керівним принципам Секретаріату Енергетичного Співтовариства 03/2014 від 19.12.2014 зі складання національних планів, обумовили формування Додатку 3 до НПСВ в чинній редакції. В той же час, соціально-економічні зміни, що обумовлені військовими діями на сході України, спричинили значне скорочення видобутку вугілля, що призвело до падіння виробництва електроенергії на теплоелектростанціях генеруючих компаній (ТЕС ГК) на 39,43 %.

З огляду на суттєве зменшення обсягів генерації електричної енергії ТЕС порівняно з 2012 роком, впровадження заходів щодо скорочення викидів, передбачених Національним планом, може бути відтерміновано на 2-4 роки без загрози виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством. Такі зміни є необхідними з огляду на значні терміни впровадження заходів для скорочення викидів забруднюючих речовин та необхідність великих капіталовкладень з боку генеруючих компаній, що, враховуючи невизначеність джерел фінансування НПСВ за нової моделі ринку, призведе до втрати конкурентних переваг в умовах вільного ринку електроенергії і, відповідно, загрози сталої роботи ОЕС України.

Проект розпорядження відповідає Енергетичній стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р.

Дія НПСВ в поточній редакції без внесення змін призведе до вимушеної зупинки роботи 22 енергоблоків у період з 2020 по 2025 роки, що спричинить дефіцит генеруючих потужностей для покриття попиту на електричну енергію і створить загрозу енергетичній безпеці країни.

Вже з 1 січня 2020 року перші 1250 МВт енергетичних потужностей ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Донбасенерго» мають бути виведені з експлуатації. Це ставить під загрозу стабільне функціонування ОЕС України та може спричинити брак потужностей та віялові відключення електроенергії як наслідок.

У зв’язку з вищезазначеним, з метою недопущення дестабілізації сталої роботи енергетичної системи України, Громадська спілка «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» звертається до Вас, шановний Володимире Борисовичу, з проханням підписати розпорядження Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у додатки 1-4 до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок” з метою набрання ним чинності, що було прийнято на засіданні Уряду 24 липня 2019 р.

З повагою

 Голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї
І.В. Плачков

Всеукраїнська Енергетична Асамблея

Всеукраїнська Енергетична Асамблея

 

Пошук

ВХІД