Новини законодавства

Верховна Рада УкраїниУ Верховній Раді 24.09.2020 зареєстровано законопроєкт №4151 щодо підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії

Заборгованість державного підприємства «Гарантований покупець» за оплату виробітку товарної продукції перед виробниками електричної енергії з альтернативних джерел станом на 1 серпня 2020 року становив 22,4 млрд гривень. Відповідно до умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сферах відновлюваної енергетики в Україні Кабінетом Міністрів України взято на себе зобов’язання щодо погашення наявної заборгованості за виробіток товарної продукції перед виробниками ВДЕ у розмірі 40% у 4 кварталі 2020 року. Виходячи із зазначених домовленостей, протягом останнього кварталу 2020 році підлягає погашенню 8,96 млрд грн (40 % боргу станом на 1 серпня 2020 року).

Одночасно, Кабінет Міністрів України зобов’язався забезпечити повну та своєчасну поточну оплату поточних зобов’язань ДП «Гарантований покупець» виробникам ВДЕ за відпущену ними електричну енергію з місяця, наступного за місяцем, в якому Закон про домовленості набуде чинності. У статті 8 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (зміни внесені Законом № 810-ІХ від 21.07.2020 р.) передбачено, що Кабінет Міністрів України передбачає у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, у розмірі не менше 20 % прогнозної виробітки товарної продукції електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний рік, тобто не менше 10,64 млрд гривень.

НКРЕКПНКРЕКП оприлюднила проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках», розробленого на виконання пункту 7571 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106.

 Метою прийняття Проєкту є визначення вимог та правил щодо заборони, виявлення та подолання зловживань на оптових енергетичних ринках. Крім того, проєкт Закону розроблено з метою транспозиції в українське законодавство адаптованої версії Регламенту (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо цілісності та прозорості оптового енергетичного ринку, щодо якого в України є міжнародні зобов’язання в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

ДерженергоефективностіМіненерго спільно з Держенергоефективності та експертами удосконалено та фіналізовано базовий проєкт Закону України «Про енергоефективність».

Ціль законопроєкту – заснування нового правового підгрунтя для системного розвитку сфери енергоефективності в Україні із врахуванням сучасних підходів та європейських норм.

Важливо, що законопроєкт розроблено із врахуванням 27-ої Директиви ЄС та інших  міжнародних  зобов’язань України. Також очікується скасувати застарілий Закон України «Про енергозбереження» ще 1994 року.

Як пояснив т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура, законопроєкт є вкрай необхідним і нагальним, адже економіка України в 2-3 рази більш енергоємна, ніж у більшості країн ЄС. Україна щорічно споживає близько 93 млн тонн нафтового еквіваленту енергії (тне). При цьому, майже половина (45%) виробленої та імпортованої енергії втрачається при її перетворенні та транспортуванні до фінального споживача. За оцінками експертів, потенціал скорочення витрат енергії при споживанні може досягати 60%.

НКРЕКПНКРЕКП розробила прєкт постанови, метою якого є внесення відповідних змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1467, та Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року  № 548, в частині їх відповідності нормам частини третьої статті 22 Закону України «Про теплопостачання», якою встановлено, що у разі якщо суб'єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб'єкт стає правонаступником за борговими зобов'язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним).

НКРЕКПНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила нову методику щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу (RAB-регулювання). Така реформа допоможе стимулювати залучення інвестицій та покращення показників якості електричних мереж.

Відповідна Методика передбачає ставку доходності 16,74% на нову базу активів та ставку доходності 3% на стару базу активів. Проте, згідно із затвердженою Методикою, 50% коштів, які є доходами на стару базу активів, обов’язково мають бути реінвестовані у модернізацію мереж операторів систем розподілу.

Відеоархів

© 2017-2020 ЕнергоВсесвіт
Всі права захищені

Пошук

ВХІД