Новини законодавства

Щодо Міністерства енергетики та захисту довкілля України

Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України на засіданні 27 травня 2020 року ухвалив постанову про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади і розмежування повноважень у сферах енергетики та охорони навколишнього середовища.

Постановою № 425 Міністерство енергетики та захисту довкілля України перейменовується на Міністерство енергетики України, створюється Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Встановлено, що

1) Міністерство енергетики:

забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах;

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) та у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики і теплопостачання;

2) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів:

 забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, радіаційної, біологічної і генетичної безпеки, у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства;

забезпечує формування та реалізацію державної політики:

  • у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
  • у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
  • у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення;
  • щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
  • щодо здійснення державного геологічного контролю, а також у сфері збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди;

3) Міністерство енергетики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів є правонаступниками прав, обов’язків та майна Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах;

4) забезпечення діяльності Міністерства енергетики та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у 2020 році здійснюється в межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Міністерству енергетики та Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у місячний строк забезпечити підготовку і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

  • проектів положень про відповідні центральні органи виконавчої влади;
  • пропозиції щодо внесення змін до актів, що випливають із цієї постанови.

За темою:

Розмежування повноважень у сферах енергетики та охорони навколишнього середовища

Увійдіть, щоб коментувати

Пошук

ВХІД