Новини законодавства

Укренерго готують до ENTSO-E

Верховна Рада УкраїниПрийнято за основу законопроєкт № 3364-1-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі».

Законопроєкт розроблено з метою здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії у відповідності з вимогами Третього енергопакету ЄС.

Законопроєктом передбачається законодавчо врегулювати питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO, яка передбачає, що оператор системи передачі користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі при цьому зазначене майно залишається у власності держави.

Проєктом пропонується внести зміни і доповнення:

до Закону України «Про ринок електричної енергії», якими визначаються:

  •  особливі вимоги про відокремлення і незалежність оператора системи передачі за моделлю відокремлення ISO;
  •  обов’язки Регулятора, оператора системи передачі та власника системи передачі відповідно до моделі відокремлення ISO;
  •  вимоги до незалежності власника системи передачі та зобов’язання ОСП в частині розроблення і запровадження програми відповідності, в якій визначаються заходи для уникнення дискримінаційних дій з боку оператора системи передачі та моніторингу виконання таких заходів.

Проєктом пропонується внести зміни до Господарського кодексу, якими передбачено, що Регулятор під час погодження інвестицій ОСП керується, зокрема, необхідністю забезпечення безпеки передачі електричної енергії, операційної безпеки ОЕС України. Також вносяться зміни, згідно з якими об'єкти державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії, закріплюються на праві господарського відання відповідному суб’єкту господарювання на підставі рішення суб'єкта управління та договору;

Проєктом також пропонується внести зміни до Закону України «Про управління об’єктами державної власності», згідно з якими суб'єктом управління об'єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії може бути лише уповноважене Кабінетом Міністрів України міністерство;

Законопроєктом передбачається внести зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», згідно з якими:

  •  повноваження Уряду скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині не поширюється на уповноважених органів управління у процесі здійснення повноважень з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з передачі електричної енергії;
  •  виключно за погодженням з Кабінетом Міністрів України приймаються рішення щодо правочинів, наслідком яких може бути припинення права господарського відання на майно, що використовується у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії.

За темою:

Сертифікація Укренерго — обов’язкова умова членства Укренерго в ENTSO-E

Завершився черговий етап підготовки синхронізації України з європейською енергосистемою ENTSO-E

План синхронізації ОЕС України з ENTSO-E

Укренерго підписала угоду про умови об’єднання ОЕС України з ENTSO-E

Інтеграція до ENTSO-E

Пошук