Новини законодавства

Новий рівень мінімальних цін в заявках на ВДР

НКРЕКПЗ 5 лютого 2022 року (для доби постачання 6 лютого 2022 року) в торговій зоні «ОЕС України» на внутрішньодобовому ринку діє новий рівень мінімальних цін. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП №237 від 04.02.2022 року).

НКРЕКП внесла такі зміни до постанови від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»:

1) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Учасникам РДН/ВДР до 28 лютого 2022 року (включно) у своїх заявках на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» зазначати ціну на електричну енергію не менше від значення 105 % від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання. Якщо така ціна перевищує ціну, визначену оператором ринку відповідно до пункту 5 цієї постанови для відповідного розрахункового періоду, то учасникам РДН/ВДР у своїх заявках на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» зазначати ціну на електричну енергію на рівні ціни, визначеної оператором ринку відповідно до пункту 5 цієї постанови для відповідного розрахункового періоду.

У разі зазначення учасником РДН/ВДР у своїй заявці на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» ціни, що менше такої ціни для відповідного розрахункового періоду, така заявка відхиляється.»;

2) після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

«10. За наявності профіциту системи в торговій зоні «ОЕС України» адміністратор розрахунків при списанні коштів за небаланс застосовує ціну платежу за негативний небаланс, що дорівнює 115% від ціни РДН, що склалась на відповідний розрахунковий період.».

3) доповнити новим пунктом такого змісту:

«14. Після «закриття воріт РДН» оператор ринку здійснює перевірку загального обсягу продажу електричної енергії на добу постачання у заявках на продаж учасників РДН/ВДР.

У разі подання електропостачальником та/або трейдером заявок на продаж на РДН загальним обсягом продажу електричної енергії на добу постачання, що перевищує 50 МВт·год, та за умови наявності однієї з таких обставин:

1) учасник РДН/ВДР, що подав заявку, не здійснював продаж електричної енергії на РДН/ВДР протягом попередніх 90 днів;
2) у учасника РДН/ВДР, що подав заявку, протягом попередніх 90 днів змінився керівник та/або уповноважена особа, що здійснює операції на РДН та ВДР;
3) заявлений учасником РДН/ВДР загальний обсяг продажу електричної енергії на добу постачання перевищує максимальний добовий обсяг, що подавався ним протягом попередніх 90 днів більше, ніж у 2 рази.

Оператор ринку не пізніше 12:10 звертається до такого учасника РДН/ВДР із запитом щодо надання пояснення походження заявлених для продажу на РДН обсягів електричної енергії у торговій зоні по кожному розрахунковому періоду доби постачання.

Учасник РДН/ВДР у разі звернення оператор ринку зобов’язаний до 12:20 надати оператору ринку інформацію щодо походження заявлених для продажу на РДН обсягів електричної енергії.

У разі ненадання учасником РДН/ВДР належного підтвердження походження заявлених для продажу на РДН обсягів електричної енергії у встановлений термін оператор ринку має право відхилити заявки на торги на РДН та торги на ВДР та, починаючи з доби, наступної за днем звернення ОР із відповідним запитом, призупинити участь такого учасника у РДН/ВДР на строк до 7 календарних днів.

Оператор ринку о 12:30 годині доби, що передує добі постачання, по кожній торговій зоні для кожного розрахункового періоду доби постачання проводить торги на РДН (основна сесія). Визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН здійснюється за алгоритмом РДН, передбаченим Порядком визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН.».

Постанова набирає чинності з 06 лютого 2022 року, підпункт 3 пункту 1 набирає чинності з 07 лютого 2022 року.

Пошук