Новини законодавства

НКРЕКПНКРЕКП 06.11.2020 затвердила Методику визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу.

Зазначена Методика є нормативно-правовим документом, який забезпечить удосконалення нормативно-правової бази, що регулює діяльність на ринку природного газу шляхом встановлення механізму визначення обсягів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу за умови дії об’єктивних факторів експлуатації елементів газорозподільних систем та дозволить оцінити напрямки необхідних капіталовкладень для здійснення заходів із зменшення нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу під час його розподілу.

Кабінет Міністрів УкраїниУряд схвалив постанову «Про внесення змін до Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання», розроблену спільно Міністерством енергетики і Держенергоефективності.

Верховна Рада УкраїниУ Верховній Раді 24.09.2020 зареєстровано законопроєкт №4151 щодо підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії

Заборгованість державного підприємства «Гарантований покупець» за оплату виробітку товарної продукції перед виробниками електричної енергії з альтернативних джерел станом на 1 серпня 2020 року становив 22,4 млрд гривень. Відповідно до умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сферах відновлюваної енергетики в Україні Кабінетом Міністрів України взято на себе зобов’язання щодо погашення наявної заборгованості за виробіток товарної продукції перед виробниками ВДЕ у розмірі 40% у 4 кварталі 2020 року. Виходячи із зазначених домовленостей, протягом останнього кварталу 2020 році підлягає погашенню 8,96 млрд грн (40 % боргу станом на 1 серпня 2020 року).

Одночасно, Кабінет Міністрів України зобов’язався забезпечити повну та своєчасну поточну оплату поточних зобов’язань ДП «Гарантований покупець» виробникам ВДЕ за відпущену ними електричну енергію з місяця, наступного за місяцем, в якому Закон про домовленості набуде чинності. У статті 8 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (зміни внесені Законом № 810-ІХ від 21.07.2020 р.) передбачено, що Кабінет Міністрів України передбачає у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, у розмірі не менше 20 % прогнозної виробітки товарної продукції електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний рік, тобто не менше 10,64 млрд гривень.

НКРЕКПНКРЕКП оприлюднила проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках», розробленого на виконання пункту 7571 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106.

 Метою прийняття Проєкту є визначення вимог та правил щодо заборони, виявлення та подолання зловживань на оптових енергетичних ринках. Крім того, проєкт Закону розроблено з метою транспозиції в українське законодавство адаптованої версії Регламенту (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо цілісності та прозорості оптового енергетичного ринку, щодо якого в України є міжнародні зобов’язання в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

ДерженергоефективностіМіненерго спільно з Держенергоефективності та експертами удосконалено та фіналізовано базовий проєкт Закону України «Про енергоефективність».

Ціль законопроєкту – заснування нового правового підгрунтя для системного розвитку сфери енергоефективності в Україні із врахуванням сучасних підходів та європейських норм.

Важливо, що законопроєкт розроблено із врахуванням 27-ої Директиви ЄС та інших  міжнародних  зобов’язань України. Також очікується скасувати застарілий Закон України «Про енергозбереження» ще 1994 року.

Як пояснив т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура, законопроєкт є вкрай необхідним і нагальним, адже економіка України в 2-3 рази більш енергоємна, ніж у більшості країн ЄС. Україна щорічно споживає близько 93 млн тонн нафтового еквіваленту енергії (тне). При цьому, майже половина (45%) виробленої та імпортованої енергії втрачається при її перетворенні та транспортуванні до фінального споживача. За оцінками експертів, потенціал скорочення витрат енергії при споживанні може досягати 60%.

Пошук