Новини галузі

Зміни до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання

НКРЕКПНКРЕКП постановою від 18.08.2021 № 1354 внесено зміни до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання з метою посилення відповідальності компаній за неякісне надання послуг споживачам.

 

Постанова передбачає:

  • ння компенсації за відсутність однієї фази протягом більше ніж 24 годин для споживачів, приєднаних до електричних мереж по трифазній схемі електроживлення;
  • посилення з 01.01.2022 стандарту щодо тривалості аварійних перерв з 24 до 22 годин;
  • встановлення гарантованих стандартів щодо тривалості планових перерв в електропостачанні із попередженням споживачів. Допустима тривалість планових перерв в електропостачанні скорочується з 24 годин до не більше 12 годин (у незимові місяці) та 6 годин (у зимові місяці). Для значних за обсягом виконання планових робіт (реконструкція та заміна мереж) тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати 24 години (у незимові місяці) та 8 годин (у зимові місяці);
  • збільшення розмірів сум компенсацій для окремих стандартів (щодо аварійних перерв, що тривають понад 24 (а з 01.01.2021 – 22) години, та строків усунення причин неякісного електропостачання).

Прийняття зазначеної постанови підвищить загальний рівень якості електропостачання для споживачів, зокрема зменшить тривалість переривань в електропостачанні.

Окремо варто звернути увагу на запроваджений з 1 липня 2021 року стандарт якості в електропостачанні – щодо частоти перерв, відповідно до якого кожен споживач, у якого в попередні 12 календарних місяців (у тому числі, які передували 1 липня 2021 року), кількість перерв в електропостачанні перевищувала допустимий стандарт – має право на отримання компенсації. Розмір компенсації споживача становить 200 грн (для побутового споживача), 600 грн (для непобутового споживача) та 50 грн за кожну перерву понад встановлений стандарт.

Допустима кількість перерв тривалістю понад 1 годину протягом 12 місяців становить:

  • Аварійні перерви (з вини компанії):
    • не більше 6 перерв для міст та селищ міського типу;
    • не більше 8 перерв для сільської місцевості.
  • Планові перерви – не більше 11 перерв.

Таким чином, пропонуємо споживачам у разі наявності проблем з частими перервами в електропостачанні звертатися до операторів систем розподілу, з якими укладено договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, із заявою щодо надання компенсацій за недотримання гарантованого стандарту стосовно кількості перерв в електропостачанні протягом 12 календарних місяців у точці розподілу споживача (тривалістю понад одну годину).

Відеоархів

Законодавчі та нормативні документи

© 2017- 2021 ЕнергоВсесвіт
Всі права захищені

Пошук

ВХІД