Вугільна промисловість

Баланс ресурсів та постачання вугілля підприємствами вугільної галузі за січень - вересень 2019 рік

Баланс ресурсів та постачання вугілля підприємствами вугільної галузі, що знаходяться на підконтрольній території, за січень - вересень 2019 рік

тис. тонн

  Усього вугілля в тому числі
Коксівне вугілляЕнергет. вугілля
І Ресурси вугілля
1.1 Залишки на 1.01.2019 - всього 553,7 29,7 524
в т.ч. підприємств Мінекоенерго 138,9 29,2 109,7
1.2 Видобуток * - всього 22861,9 4529,3 18332,6
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 2702,6 635 2067,6
1.3 Закуплено сировини для переробки на ЗФ 0 0 0
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 0 0 0
1.4 Переробка для збагачення на ЗФ 12987,3 102 12885,3
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 1202 3,6 1198,4
1.5 Випущено продуктів збагачення на ЗФ 7603 55,7 7547,3
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 623,8 0 623,8
1.6 Перероблено на збагачувальних установках шахт 136,4 0 136,4
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 136,4 0 136,4
1.7 Випущено продуктів на збагачувальних установках 69,6 0 69,6
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 69,6 0 69,6
1.8 Витрачено на власні виробничо – технічні потреби вугледобувних підприємств 98,2 5 93,2
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 48 5 43
1.9 Списано вугілля актами 10,5 0 10,5
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 9,3 0 9,3
2.0 Залишки на 1.10.2019 510 77,8 432,2
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 273,3 77,4 195,9
  Усього ресурсів до реалізації 17345,8 4429,9 12915,9
в т.ч. державних підприємств 1865,9 578,2 1287,7
ІІ Постачання вугілля
2.1 Власні комунально-побутові потреби споживачів вугільної галузі 132 18,3 113,7
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 87,6 18,3 69,3
2.2 Теплові електростанції 11751,3 0 11751,3
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 591,5 0 591,5
2.3 Коксування 190,8 189,4 1,4
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 0 0 0
2.4 Населення та ком.-побут.потреби АРК та обл(міськ)держадміністрацій 55 0 55
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 0 0 0
2.5 Інші споживачі України 5216,7 4222,2 994,5
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 1186,8 559,9 626,9
  Усього постачання 17345,8 4429,9 12915,9
в т.ч.підприємств Мінекоенерго 1865,9 578,2 1287,7

* Баланс складено без урахування показників ТОВ "Краснолиманське" та ТДВ ОП "Ш. ім. Матрони Московьскої"

Мінекоенерго

 

 

Пошук