Електроенергетика

Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву

Вже у 2021 р. в Україні будуватиметься 2 ГВт високоманеврових потужностей

Відповідно до статті 19 Закону України «Про ринок електричної енергії» та розділу ІІ Кодексу системи передачі НКРЕКП на засіданні, що відбулося у формі відкритого слухання 13.03.2020, прийняла рішення про затвердження Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву (далі – Звіт), підготовленого оператором системи передачі ПрАТ «НЕК «Укренерго» (далі – ОСП).

Звіт є фундаментальним документом, який згідно з законодавством є основою для коротко-, середньо- та довгострокового планування розвитку енергосистеми України, прийняття інвестиційних та операційних рішень, спрямованих на розвиток генеруючих потужностей та мережевої інфраструктури, а також для удосконалення регуляторної політики на рівні первинного та/або вторинного законодавства відповідними органами державної влади.

Отримані результати оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, оформлені у Звіті, визначають в перспективі до 2030 року:

 • прогнозні ризики щодо порушення вимог з достатності (відповідності) генеруючих потужностей в ОЕС України;
 • потребу енергосистеми в базовій та напівпіковій потужності генерації, а також потребу у будівництві нових генеруючих потужностей для забезпечення ОЕС України резервами регулювання частоти та потужності.

Відповідно до законодавства на основі та/або з урахуванням Звіту органами державної влади та Регулятором здійснюється прийняття низки пов’язаних рішень:

 • схвалення Регулятором Плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та планів розвитку систем розподілу на наступні 5 років;
 • формування Мінекоенерго звіту про результати моніторингу безпеки постачання електричної енергії з урахуванням висновків Звіту;
 • прийняття рішення Кабінету Міністрів України за поданням Держенергоефективності  щодо розміру річних квот підтримки ВДЕ;
 • розробка та подання ОСП до Мінекоенерго висновків та пропозицій, зокрема, щодо необхідності проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності.

Сформовані за результатами оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей висновки та пропозиції ОСП можуть бути використані для подальшого удосконалення нормативно-правової бази, що регулює функціонування ринку електричної енергії, зокрема тих документів, розробником та адміністратором яких відповідно до Закону є ОСП, а також для ініціювання рішень та заходів, спрямованих на усунення ризиків порушення безпеки постачання електричної енергії.

З моменту першої розробки, а саме з 2017 року, цей стратегічний документ затверджується НКРЕКП вперше.

«Одну з головних проблем, яку необхідно вирішити щонайшвидше, – підвищення гнучкості енергосистеми України в умовах швидкозростаючих обсягів генерації з ВДЕ. За прогнозом, вже в кінці 2020 р. потужність альтернативної енергетики зросте щонайменше до 7,4 ГВт, а у 2030 р. – 11,2 ГВт. Тому вже у 2021 р. має будуватись 2 ГВт нових високоманеврових потужностей з діапазоном регулювання не менше 80% встановленої і здатними до 8 разів протягом доби забезпечити пуск та зупинку з часом виходу на номінальну потужність не більше 15 хвилин. Наразі діюча генерація на таке нездатна. При відсутності резервів первинного регулювання до 2021 року необхідно ввести додатково не менше 200 МВт систем акумулювання електричної енергії для забезпечення резервів підтримання частоти», – прокоментував ключовий висновок Звіту директор з управління ОЕС України – головний диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Крім цього, цільовий сценарій Звіту передбачає:

 • забезпечення до 2030 року постійно доступної робочої потужності ТЕС на рівні не менше 12 ГВт за рахунок їх реконструкції та зниження шкідливих викидів.
 • наявність 2-х одиниць газомазутних блоків по 300 МВт як додаткового резерву потужності енергосистеми
 • підтримка встановленої потужності АЕС на існуючому рівні (13,8 ГВт) та початок реалізації заходів, що забезпечать своєчасне заміщення енергоблоків АЕС, які будуть виводитися з експлуатації
 • реалізація планів введення в експлуатацію потужностей ГАЕС (якщо вони не будуть введені вчасно, необхідне впровадження систем акумулювання енергії для заміщення їх потужності)
 • запобігання профіциту виробництва електроенергії в окремі періоди часу можливе або за рахунок короткочасних обмежень потужності ВДЕ, або тривалих (більше доби) обмежень потужності АЕС (реалізація надлишків виробництва за рахунок експорту малоймовірна, тому що у цей же період часу в суміжних енергосистемах також дуже низький попит).

У Звіті також визначено низку першочергових заходів, реалізація яких дозволить  забезпечити балансову надійність енергосистеми та енергетичну безпеку країни на найближчий період:

 • Забезпечити ціноутворення на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг таким чином, щоб не знижувалася наявність необхідних потужностей для балансування.
 • Передбачити у законодавстві і нормативно-правових документах інструменти та алгоритм обмеження потужності АЕС за умовами роботи енергосистеми.
 • -mce-word-list="1">Впровадити відповідальність ВДЕ за небаланси
 • Внести до Кодексу системи передачі та Правил ринку зміни, які б забезпечувати окупність роботи накопичувачів енергії (ЕАЕС, ГАЕС та інші) відповідно до потреб ОЕС України протягом однієї доби.
 • при встановлені квот підтримки ВДЕ зобов’язати інвесторів одночасно забезпечити високоманеврову генерацію або систем Energy Storage в обсягах близько 20 % від встановленої проектної потужності станцій.
 • Обсяги річних квот підтримки ВДЕ не повинні перевищувати можливості енергосистеми України в частині їх інтеграції в енергосистему без обмежень видачі потужності.

Реалізація цих та більшості інших рекомендацій Звіту належить до компетенції виконавчих та законодавчих органів влади, а також власне виробників електроенергії та інвесторів.

Звіт розроблено з урахуванням рекомендацій та коментарів НКРЕКП, ENTSO-E, учасників ринку та громадськості.

 

Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей

 

Пошук