Електроенергетика

Динаміка і структура споживання електроенергії за 4 місяці  2020 року

Динаміка і структура споживання електроенергії за 4 місяці 2020 року

За 4 місяці 2020 року відпуск електроенергії споживачам зменшився відносно відповідного періоду минулого року на 5,0% і склав 40769,4 млн кВт·г при 42935,4 млн кВт·г за 4 місяці 2019 року.

Динаміка і структура споживання електроенергії за 4 місяці 2020 року, млн кВт·г

(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя,  Донецької та Луганської областей)

Групи споживачівСпоживання у 2020Відносно 2019Питома вага, %
млн кВт·гмлн кВт·г%2019 р.2020 р.
Споживання ел.ен. (брутто) 50810,3 -3121,3 -5,8    
Споживання ел.ен. (нетто) 40769,3 -2166,1 -5,0 100,0 100,0
1.Промисловість
у тому числі:
16287,5 -1157,1 -6,6 40,6 40,0
Паливна 1099,3 -85,9 -7,2 2,8 2,7
Металургійна 8937,9 -960,3 -9,7 23,1 21,9
Хімічна та нафтохімічна 1306,7 190,6 17,1 2,6 3,2
Машинобудівна 1171,8 -252,7 -17,7 3,3 2,9
Будів.матеріалів 670,5 -14,6 -2,1 1,6 1,6
Харчова та переробна 1407,5 -52,0 -3,6 3,4 3,5
Інша 1694,0 17,8 1,1 3,9 4,2
2.Сільгоспспоживачі 1119,5 -30,0 -2,6 2,7 2,7
3.Транспорт 2144,8 -231,8 -9,8 5,5 5,3
4.Будівництво 354,6 -32,1 -8,3 0,9 0,9
5.Ком.-побутові споживачі 5101,4 -490,4 -8,8 13,0 12,5
6.Інші непромисл.споживачі 2653,2 -106,7 -3,9 6,4 6,5
7.Населення 13108,3 -118,0 -0,9 30,8 32,2

За інф. Мінекоенерго

Пошук