Електроенергетика

Структура виробництва електроенергії

Виробництво та споживання електроенергії в Україні у листопаді та за 11 місяців 2020 року

За 11 місяців 2020 року, обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 133523,3 млн кВт·г, що на 6221,8 млн кВт·г, або на 4,5% менше, ніж за 11 місяців 2019 року.

Структура виробництва електроенергії за 11 місяців

Виробіток електроенергії2019 рік2020 рікВідносно до 2019
млн кВт·г%млн кВт·г%млн кВт·г%
Всього 139 745,1 100,0 133 523,3 100,0 -6 221,8 -4,5
ТЕС та ТЕЦ, з них: 51 107,2 36,6 45 439,8 34,0 -5 667,4 -11,1
   ТЕС ГК 41 739,8 29,9 34 272,7 25,7 -7 467,1 -17,9
   ТЕЦ та когенераційні установки 9 367,4 6,7 11 167,1 8,4 1 799,7 19,2
ГЕС та ГАЕС, з них: 7 229,8 5,2 6 944,5 5,2 -285,3 -3,9
   ГЕС 6 012,8 4,3 5 519,0 4,1 -493,8 -8,2
   ГАЕС 1 217,0 0,9 1 425,5 1,1 208,5 17,1
АЕС 74 682,6 53,4 69 241,7 51,9 -5 440,9 -7,3
Альтернативні джерела (ВЕС,СЕС, інші) 5 102,4 3,7 10 186,6 7,6 5 084,2 99,6
Блок-станції 1 623,1 1,2 1 710,7 1,3 87,6 5,4

 

У листопаді 2020 р. обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 13 663,0 млн кВт∙г та зменшився на 624,9 млн кВт∙г, або на 4,8 % порівняно з показником листопада 2019 року.

Фактичний баланс електроенергії ОЕС України за листопад 2020 року

млн кВт·г

ПоказникиПрогнозФактВідхилення, +/-
млн кВт·г%
1. Виробництво електроенергії
в тому числі:
12 887,0 13 663,0 776,0 6,0
1.1. ТЕС 4 228,0 4 728,0 500,0 11,8
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки 1 246,0 1 385,0 139,0 11,2
1.3. ГЕС 370,0 589,0 219,0 59,2
1.4. ГАЕС 125,0 115,0 -10,0 -8,0
1.5. АЕС 5 973,0 6 214,0 241,0 4,0
1.6. Блок-станції 130,0 135,0 5,0 3,8
1.7. Альтернативні джерела 815,0 497,0 -318,0 -39,0
2. Імпорт  електроенергії 446,0 157,0 -289,0 -64,8
3. Експорт електроенергії 614,0 478,8 -135,2 -22,0
4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений
паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн
0 -6 -6  
5. Електроспоживання (брутто) 12 674,0 13 345,0 671,0 5,3
6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі 174,0 164,0 -10,0 -5,7

 

За 11 місяців 2020 року спостерігається зменшення електроспоживання (брутто), яке склало 131304,8 млн кВт∙г, що на 4916,6 млн кВт∙г, або на 3,6% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Відпуск електроенергії споживачам зменшився відносно відповідного періоду минулого року на 3455,6 млн кВт∙г, або на 3,2% і склав 105864,0 млн кВт∙г при 109319,7 млн кВт∙г за 11 місяців 2019 року.

Структура споживання електроенергії за 11 місяців 2020 року

Структура споживання електроенергії за 11 місяців 2020 року, млн кВт·г

(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)

Групи споживачівСпоживання у 2019Споживання у 2020Питома вага, %
млн кВт·гмлн кВт·г+/-2019 р.2020 р.
Споживання ел.ен. (брутто) 136221,4 131304,8 -4916,6    
Споживання ел.ен. (нетто) 109319,7 105864,0 -3455,6 100 100
1.Промисловість
у тому числі:
46914,3 44768,2 -2146,1 42,9 42,3
   Паливна 3101,8 2928,2 -173,6 2,8 2,8
   Металургійна 26460,1 24766,7 -1693,3 24,2 23,4
   Хімічна та нафтохімічна 3396,3 3792,1 395,8 3,1 3,6
   Машинобудівна 3340,8 2790,6 -550,3 3,1 2,6
   Будів.матеріалів 2082,7 2116,1 33,4 1,9 2,0
   Харчова та переробна 4103,6 3952,5 -151,1 3,8 3,7
   Інша 4429,1 4422,1 -7,0 4,1 4,2
2.Сільгоспспоживачі 3403,4 3410,6 7,2 3,1 3,2
3.Транспорт 5967,7 5103,4 -864,3 5,5 4,8
4.Будівництво 865,7 831,2 -34,6 0,8 0,8
5.Ком.-побутові споживачі 13629,2 12718,5 -910,7 12,5 12,0
6.Інші непромисл.споживачі 6714,5 6449,4 -265,1 6,1 6,1
7.Населення 31824,8 32582,8 758,0 29,1 30,8

За інф. Міненерго

Пошук

ВХІД