Електроенергетика

Структура виробництва електроенергії в Україні у 2020 році

Виробництво та споживання електроенергії в Україні у грудні та за 12 місяців 2020 року

За 2020 рік обсяг виробництва електричної енергії в Україні склав 148 809,8 млн кВт·г, що на 6 221,8 млн кВт·г, або на 3,3% менше, ніж за 2019 рік.

Структура виробництва електроенергії у 2020 році

Виробіток електроенергії2019 рік2020 рікВідносно до 2019
млн кВт·г%млн кВт·г%млн кВт·г%
Всього 153967,1 100,0 148809,8 100,0 -5157,3 -3,3
ТЕС та ТЕЦ, з них: 55785,0 36,2 52340,0 35,2 -3445,0 -6,2
   ТЕС ГК 44915,1 29,2 39552,7 26,6 -5362,4 -11,9
   ТЕЦ та когенераційні установки 10869,9 7,1 12787,3 8,6 1917,4 17,6
ГЕС та ГАЕС, з них: 7868,6 5,1 7581,3 5,1 -287,3 -3,7
   ГЕС 6521,8 4,2 6025,5 4,0 -496,3 -7,6
   ГАЕС 1346,8 0,9 1555,8 1,0 209,0 15,5
АЕС 83002,7 53,9 76202,2 51,2 -6800,5 -8,2
Альтернативні джерела (ВЕС,СЕС, інші) 5542,2 3,6 10841,2 7,3 5299,0 95,6
Блок-станції 1768,6 1,1 1845,1 1,2 76,5 4,3

 

У грудні 2020 р. обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 15 241,0 млн кВт∙год та зменшився на 1 021,4 млн кВт∙год, або на 7,2 % порівняно з показником грудня 2019 року.

Фактичний баланс електроенергії ОЕС України за грудень 2020 року

млн кВт·г

ПоказникиПрогнозФактВідхилення, +/-
млн кВт·г%
1. Виробництво електроенергії
в тому числі:
14169,0 15241,0 1072,0 7,6
1.1. ТЕС 3654,0 5281,0 1627,0 44,5
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки 1523,0 1616,0 93,0 6,1
1.3. ГЕС 412,0 505,0 93,0 22,6
1.4. ГАЕС 127,0 129,0 2,0 1,6
1.5. АЕС 7468,0 6954,0 -514,0 -6,9
1.6. Блок-станції 130,0 135,0 5,0 3,8
1.7. Альтернативні джерела 855,0 621,0 -234,0 -27,4
2. Імпорт  електроенергії 462,0 129,0 -333,0 -71,6
3. Експорт електроенергії 610,0 318,0 -292,0 -47,9
4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн 0 -9 -9  
5. Електроспоживання (брутто) 13 976,0 15043,0 1067,0 7,6
6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі 176,0 174,0 -2,0 -1,1

Протягом грудня 2020 року збільшено споживання електроенергії (брутто) порівняно з груднем 2019 року на 1029,4 млн кВт∙год (або 7,3%), що становило 15 043,0 млн кВт∙год. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у грудні 2020 року становило 11 434,9 млн кВт∙год, що на 535,2 млн кВт∙год (або 4,9%) більше аналогічного показника 2019 року.

Структура споживання електроенергії за 12 місяців 2020 року

Структура споживання електроенергії за у грудні 2020 року, млн кВт·г

(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя,  Донецької та Луганської областей)

Групи споживачівСпоживання у 2019Споживання у 2020Питома вага, %
млн кВт·гмлн кВт·г+/-2019 р.2020 р.
Споживання ел.ен. (брутто) 14013,6 15043,0 1029,4    
Споживання ел.ен. (нетто) 10899,7 11434,9 535,2 100,0 100,0
1.Промисловість
у тому числі:
4240,2 4355,6 115,3 38,9 38,1
   Паливна 294,6 290,3 -4,3 2,7 2,5
   Металургійна 2234,1 2312,8 78,7 20,5 20,2
   Хімічна та нафтохімічна 351,4 362,8 11,3 3,2 3,2
   Машинобудівна 325,3 313,7 -11,6 3,0 2,7
   Будів.матеріалів 181,3 208,1 26,8 1,7 1,8
   Харчова та переробна 382,5 390,2 7,6 3,5 3,4
   Інша 471,0 477,8 6,8 4,3 4,2
2.Сільгоспспоживачі 306,6 355,7 49,1 2,8 3,1
3.Транспорт 635,6 596,1 -39,5 5,8 5,2
4.Будівництво 101,7 108,8 7,2 0,9 1,0
5.Ком.-побутові споживачі 1436,8 1475,4 38,5 13,2 12,9
6.Інші непромисл.споживачі 767,5 822,2 54,7 7,0 7,2
7.Населення 3411,2 3721,1 309,9 31,3 32,5

За інф. Міненерго

Пошук