Електроенергетика

Виробництво електроенергії в Україні у січні 2021 року

За січень 2022 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 15102,5 млн кВт·год, що на 814,9 млн кВт·год або на 5,7% більше, ніж за січень 2021 року.

При цьому, ТЕС ГК вироблено 3432,0 млн кВт·год, що на 635,0 млн кВт·год або на 15,6% менше, ніж за січень 2021 року. ТЕЦ та когенераційними установками вироблено 961,0 млн кВт·год, що на 586,2 млн кВт·год або на 37,9% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Атомними електростанціями вироблено 9001,9 млн кВт·год. У порівнянні з відповідним періодом минулого року атомні електростанції збільшили виробництво електроенергії на 1850,9 млн кВт·год або на 25,9%.

ГЕС за січень 2022 року було вироблено 762,0 млн кВт·год, що на 29,7 млн кВт·год або на 4,1% більше, ніж за січень 2021 року.

Виробництво електроенергії блок-станціями за січень 2022 року склало 108,0 млн кВт·год, що на 35,8 млн кВт·год або на 24,9% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, інші) за січень 2022 року склало 837,6 млн кВт·год, що на 191,3 млн кВт·год, або на 29,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Основну частку в загальному виробітку за січень 2022 року складає виробіток АЕС – 59,6%, ТЕС та ТЕЦ – 29,1%, а виробіток ГЕС та ГАЕС – 5,0%. За січень 2021 року частка виробітку АЕС, ТЕС та ТЕЦ і ГЕС та ГАЕС складала відповідно  50,1%, 39,3% і 5,1%.

 

Структура виробництва електроенергії у січні 2022 року

Виробіток електроенергії2021 рік2022 рікВідносно до 2021
млн кВт·год%млн кВт·год%млн кВт·год%
Всього 14287,6 100,0 15102,5 100,0 814,9 5,7
ТЕС та ТЕЦ, з них: 5614,2 39,3 4393,0 29,1 -1221,2 -21,8
    ТЕС ГК 4067,0 28,5 3432,0 22,7 -635,0 -15,6
    ТЕЦ та когенераційні установки 1547,2 10,8 961,0 6,4 -586,2 -37,9
ГЕС та ГАЕС, з них: 732,3 5,1 762,0 5,0 29,7 4,1
    ГЕС 614,4 4,3 630,0 4,2 15,6 2,5
    ГАЕС 117,9 0,8 132,0 0,9 14,1 12,0
АЕС 7151,0 50,1 9001,9 59,6 1850,9 25,9
ВДЕ 646,3 4,5 837,6 5,5 191,3 29,6
Блок-станції 143,8 1,0 108,0 0,7 -35,8 -24,9

 

Фактичний баланс електроенергії ОЕС України за січень 2022 року

млн кВт·год

ПоказникиПрогноз*ФактВідхилення, +/-
млн кВт·г%
1. Виробництво електроенергії
в тому числі:
15313,0 15102,5 -210,5 -1,4
1.1. ТЕС 3547,0 3432,0 -115,0 -3,2
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки 1328,0 961,0 -367,0 -27,6
1.3. ГЕС 400,0 630,0 230,0 57,5
1.4. ГАЕС 118,0 132,0 14,0 11,9
1.5. АЕС 9030,0 9001,9 -28,1 -0,3
1.6. Блок-станції 140,0 108,0 -32,0 -22,9
1.7. ВДЕ 750,0 837,6 87,6 11,7
2. Імпорт  електроенергії 0 511,6 332,0 316,0
3. Експорт електроенергії 150,0 316,4 166,4 110,9
4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений
паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн
0 1,3 1,3  
5. Електроспоживання (брутто) 15000,0 15 299,0 299,0 2,0
6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі 163,0 187,0 24,0 14,7

*За прогнозним балансом електроенергії ОЕС України на 2022 рік, затвердженого Міненерго 11.11.2021.

За інф. Міненерго

За темою:

Динаміка і структура виробництва електроенергії в Україні у 2018-2021 роках

Фактичний баланс електроенергії ОЕС України

Виробництво електроенергії в Україні у 2021 році

Пошук