Електроенергетика

Змінився тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО»

НКРЕКПЗгідно з постановою НКРЕКП від 10.09.2019 №1893 відповідно до Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у постанову від 01.08.2019 №1622 внесено зміни у структуру тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «Укренерго», які набируть чинності з 01 жовтня 2019 року.

 

Структура тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

№ з/п

Перелік складових частин витрат на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниця виміру

У тарифі, розрахованому на II півріччя 2019 року

1

Операційні витрати:

тис. грн

669 019

1.1

Матеріальні витрати:

тис. грн

31 291

1.1.1

послуги виробничого характеру

тис. грн

3 537

1.1.2

сировина та допоміжні матеріали

тис. грн

3 450

1.1.3

паливно-мастильні матеріали

тис. грн

4 236

1.1.4

витрати на ремонт

тис. грн

14 958

1.1.5

електроенергія на господарські потреби

тис. грн

3 913

1.1.6

витрати на охорону праці

тис. грн

1 197

1.2

Витрати на оплату праці

тис. грн

210 694

1.3

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

46 352

1.4

Амортизація

тис. грн

27 418

1.5

Витрати на послуги адміністратора розрахунків

тис. грн

9 019

1.6

Витрати на послуги адміністратора комерційного обліку

тис. грн

4 231

1.7

Витрати на врегулювання системних обмежень

тис. грн

0

1.8

Витрати на придбання допоміжних послуг

тис. грн

428 742

1.9

Інші операційні витрати (розшифрувати)

тис. грн

34 266

1.10

Коригування витрат *

тис. грн

-122 994

2

Фінансові витрати

тис. грн

78 874

3

Витрати з прибутку

тис. грн

385 662

3.1

прибуток (чистий прибуток)

тис. грн

228 775

3.1.1

у т. ч. капітальні інвестиції

тис. грн

60 688

3.1.2

у т. ч. на повернення залучених кредитних коштів

тис. грн

166 840

3.1.3

у т. ч. інші витрати з прибутку

тис. грн

1 247

3.2

відрахування частини чистого прибутку

тис. грн

88 656

3.3

податок на прибуток

тис. грн

68 231

4

Усього необхідний дохід (витрати)

тис. грн

1 133 555

5

Обсяг передачі електричної енергії

МВт·год

66 970 000

6

Обсяг виробництва електричної енергії

МВт·год

74 000 000

7

Тариф

грн/МВт·год

8,04

* Коригування витрат у сумі:

  1. -62 376  тис.  грн  (без  урахування податку на додану вартість) відповідно до пункту 2 постанови  НКРЕКП від  04 вересня 2018 року №  945  (залишок на II півріччя 2019 року) та підпункту 1 пункту 3 постанови  НКРЕКП від   01 лютого 2019 року № 129 із застосуванням коефіцієнта розподілу витрат 20,34 % на діяльність з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;
  2. -30 309 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 3 місяці – -60 618 тис. грн (без урахування податку на додану вартість)) у зв'язку із коригуванням прогнозованого обсягу передачі та виробництва електричної енергії у II півріччі 2019 року.

НКРЕКП

Відеоархів

© 2017-2020 ЕнергоВсесвіт
Всі права захищені

Пошук