Публікації

Скорочення викидів

Досвід держав Європейського Союзу в сфері скорочення викидів забруднюючих речовин у повітря

Продовжуємо публікацію розділів Аналітичного звіту «Економічно-обґрунтований підхід до запровадження Національного плану скорочення викидів (НПСВ) в Україні на підставі досвіду скорочення викидів у повітря шкідливих забруднюючих речовин великими спалювальними установками в Європі». Як вже зазначалося раніше, цей документ був підготовлений Інститутом економіки та прогнозування НАН України у співпраці з Doradztwo Gospodarcze Krzysztof Rogulski на замовлення Громадської спілки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея».

Сьогодні ми оприлюднюємо Розділ 1 Аналітичного звіту «Досвід держав Європейського Союзу в сфері скорочення викидів забруднюючих речовин у повітря».

Енергетика, як одна з найбільш технічно складних та наукоємних галузей економіки країни, потребує чіткого стратегічного планування. Чинна редакція НПСВ базується на енергетичній стратегії України до 2035 р. Проте експерти одностайні в тому, що цей документ за обставин, що склалися в енергетиці, втрачає свою актуальність.

У сучасних реаліях, а також з врахуванням особливостей функціонування вітчизняної енергетичної системи та поточного економічного стану нам не обійтися без застосування безцінного європейського досвіду. Так, в рамках співпраці з Енергетичним співтовариством Україна має розробити інтегрований план, що поєднував би енергетичні та кліматичні аспекти у сфері скорочення викидів забруднюючих речовин.

Такий план має базуватись на інтегрованому підході до запобігання забрудненню та його контролю (Директива 2010/75/ЄС), що передбачає комплексний підхід до видачі природоохоронної дозвільної документації, найкращі доступні технології та методи управління, гнучкі механізми для врахування економічної доцільності впровадження екологічних проектів.

Крім того, комплексне регулювання в сфері охорони довкілля для спалювальних установок відбувається шляхом видачі одного інтегрованого дозволу (в Україні в цій сфері здійснюють видачу як мінімум трьох дозвільних документів: на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та здійснення операцій у сфері управління відходами). Інтегрований дозвіл містить перелік найкращих доступних технологій та методів управління, включно з технологіями пилогазоочищення.

Отже розробка інтегрованого плану має стати основою для актуалізації інших стратегічних документів галузі в Україні, в тому числі НПСВ. Адже розуміння затребуваності енергоблоків та декарбонізаційних трендів в енергетиці змінить бачення держави щодо перспектив теплової генерації та реалізації НПСВ. Тому критично важливим кроком, що має передувати фінансуванню заходів НПСВ, є детальне стратегічне планування. Іншими словами, НПСВ має базуватися та враховувати стратегічні положення з інтегрованого плану.

 

ДОСВІД ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В СФЕРІ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ

 

За темою:

Що буде з ОЕС України коли сплине термін виконання заходів і зобов’язань щодо скорочення викидів

Економічно-обґрунтований підхід до запровадження Національного плану скорочення викидів в Україні

Врахування європейського досвіду – необхідна передумова реалізації Національного плану скорочення викидів

Пошук