Публікації

Коротко про сміттєспалювання

Коротко про сміттєспалювання

Що впроваджувати – переробку ТПВ або спалювання ТПВ?

Безумовно, переробці слід піддавати якомога більшу долю ТПВ. Однак, якість сортування ТПВ, що направляються на переробку, має бути такою, щоб запобігти попаданню небезпечних речовин і домішок в одержуваний при переробці сировинний продукт.

ТПВ, які неможливо переробити екологічним та економічно доцільним шляхом, необхідно утилізувати з витягом з них енергії (корисним використанням їх енергетичної цінності). Серед технологій утилізації ТПВ нині найбільшого поширення набули екологічно чисті комерційні (тобто економічно доцільні) технології термічної утилізації ТПВ на сміттєспалювальних електростанціях з отриманням теплової та електричної енергії. На таких електростанціях ТПВ використовуються в якості палива в котлах, із забезпеченням найвищих екологічних показників за допомогою багатоступеневих систем газоочищення. При спалюванні 1 тони несортованих ТПВ на сміттєспалювальних електростанції можливо отримати (в залежності від калорійності ТПВ та режиму роботи енергетичного обладнання) близько:

  • 200–860 кВт·г електричної енергії;
  • 0,6–1,7 Гкал теплової енергії;

і замістить при цьому споживання викопного палива:

  • 100 - 270 л мазуту;
  • 230 – 580 кг вугілля;
  • 120 – 310 м3 природного газу;

При цьому, на сміттєспалювальній електростанції також можна отримати:

  • Магнітні та немагнітні метали, котрі витягуються з донної золи для їх вторинного використання;
  • Донна зола може бути використана як будівельний матеріал в дорожному будівництві (відсипка доріг);
  • Воду, отриману конденсацією вологи з димових газів (вологість несортованих ТПВ, що подаються на спалювання, може становити понад 50%).

Таким чином, спалювання ТПВ та переробка ТПВ не є взаємовиключними. І переробка, і спалювання є раціональними, екологічно і економічно доцільними методами сучасного цивілізованого поводження з твердими побутовими відходами.

Нижче наведено діаграму, яка відображає структуру поводження з ТПВ у державах ЄС, а також у Швейцарії, Норвегії та Ісландії. Зелений колір – переробка ТПВ і компостування; жовтий – спалення ТВП; червоний – захоронення ТВП на полігонах. Навіть найпрогресивніші держави ЄС не можуть забезпечити переробку всього обсягу ТПВ. Слід відзначити, що сортирована сировина часто також потребує термічної переробки екологічно чистим способом.

Структура поводження з ТПВ у країнах Європи

Увійдіть, щоб коментувати

Пошук

ВХІД